کپسول گاز co2

کپسول گاز co2

این گاز از گذشته به عنوان یک گاز ضد حریق مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است. گاز CO2 گازی است بدون بو ، غیر سمی ، غیرقابل اشتعال و هادی جریان الکتریسیته بوده و همچنین وزن آن از هوا سنگینتر می باشد و باعث می شود در موقع اطفاء سطح آتش را پوشانده و از رسیدن اکسیژن که یکی از 3 رأس مثلث آتش می باشد جلوگیری می نماید و در نتیجه عمل اطفاء به نحو احسن انجام می‌گردد.
از این نوع خاموش کننده‌ ها به دلیل اینکه اثری از خود به جای نمی گذارند بیشتر در فضاهای سر بسته، وسایل گران قیمت، برای اطفاء حریق‌های کلاس B و C و همینطور برای وسایل الکتریکی و الکترونیکی و همچنین دستگاه‌های کامپیوتری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. (با انواع آتش آشنا شوید)
نازل خاموش‌کننده گاز CO2 به شکل قیفی یا شیپوری است و علت آن نیز این است که از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری کرده و به آن اجازه انبساط داده می‌شود که این انبساط در گاز ها باعث سرد شدن بسیار زیاد گاز شده و همین امر نیز بر کترل حریق تأثیر زیادی خواهد داشت.