کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی فوم

در آتش سوزی های خفیف، می توان از خاموش کننده های آتش فوم استفاده کرد. این کپسول ها برای خاموش کردن آتش سوزی های مایع مانند بنزین روغن ، نفت و … مناسب بوده و در موارد جامد مانند چوب وکاغذ هم می توان از آنها استفاده کرد. عملکرد آن به این گونه است که کف مورد مصرف برای اطفاء حریق دارای وزن مخصوص کمتر از وزن مخصوص مایعات قابل اشتعال بوده لذا در سطح آن شناور گشته و پائین نمی‌رود ، روی آتش را می پوشاند و مانع از برخاستن گاز قابل اشتعال از روی مواد می‌گردد و از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیری به عمل می‌آورد.
مناسب برای گروه آتش نوع B می باشد. ( با انواع آتش آشنا شوید)