مجموعه آرمان فایر با سابقه درخشان از سال 1385 توانسته با کمک و همیاری نیروی های پر تلاش خود در زمینه فروش و شارژ کپسول آتش نشانی طبق استانداردهای تعریف شده حضور به عمل آورد.

خدمات آرمان فایر به شرح زیر است :

مشاوره جهت فروش و شارژ کپسول آتش نشانی

فروش کپسول های آتش نشانی و پشتیبانی

شارژ کپسول آتش نشانی در مناطق مختلف تهران و کرج آماده خدمت رسانی است :

شارژ کپسول آتش نشانی در غرب تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در جنوب تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در شمال تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران

شارژ کپسول آتش نشانی در کرج